Køb af killing

Når du køber en killing hos os, vil den være sundhedstjekket, vaccineret 2 gange, chip-mærket, registreret i dansk katteregister samt den vil være neutraliseret. Killingen har stamtavle ved Felis Danica.


Killingerne er sygeforsikret ved Agria og der medfølger en måneds sygeforsikring - herefter vælger man selv om man vil overtage forsikringen fremadrettet.

Der medfølger en lille madpakke, med det foder killingen er vant til, et tæppe og lidt legetøj. Killingerne vil være omkring 16 uger når de er klar til at flytte hjemmefra.

Prisen for en killing er 6500 kr uanset køn og farve. Der betales ved reservation et depositum på 2000 kr. Det resterende beløb betales når man henter sin killing.

Européen er en aktiv race, som trives bedst med selskab af en anden kat og vores killinger sælges derfor ikke som enekatte. Hvis du ikke har en kat i forvejen vil vi derfor gerne have at du køber to og vi giver også rabat når man køber to killinger samtidig. En hundeven kan alternativt også fungere som ven.

Vi anbefaler ikke at man holder europé som fritløber, men européen vil have meget glæde af en voliere, løbegård, eller indhegnet have. En gåtur i sele kan også vække begejstring og européen er som regel dygtig og flink til at lære at gå i sele. Ellers er en tilværelse som ren indekat også fint, når bare katten har selskab og tilpas med aktivering.

Hvis man overvejer at få en europé og ønsker at opleve racen, er man også meget velkommen til at kontakte mig, for et uforpligtende besøg. Vi viser gerne vores katte frem og fortæller om racen, også selvom det ikke er med henblik på at købe en killing lige nu.


Vi har ind imellem voksne katte til salg. Det kan være tidligere avlskatte, som trænger til nye rammer, da det ind imellem kan være vanskeligt for vores avlskatte at finde deres plads i flokken igen, efter kastration/sterilisation. Prisen for en "pensioneret" avlskat er lavere end for en killing, men der medfølger samme "pakke": Sundhedstjek, vaccination, chip og kastration/sterilisation - Det kan dermed være en mulighed, for at få en racekat til en lavere pris og man får desuden en kat som er ovre "lømmelalderen".

Vi er lige så omhyggelige med at finde det rette match til vores voksne katte, som vi er til vores killinger.


(IN ENGLISH)


When you buy a kitten from us, it will be health-checked, vaccinated twice, chip-tagged, registered in the Danish cat register and it will be neutered. The kitten has a pedigree with Felis Danica.

 

The kittens are health insured by Agria and a month's health insurance is included - after that you decide for yourself whether you want to take over the insurance going forward.

 

A small lunch box is included, with the food the kitten is used to, a blanket and some toys.

 

The price for a kitten is DKK 6,500 regardless of sex and color. A deposit of DKK 2000 is paid when booking. The remaining amount is paid when you pick up your kitten.

 

The European is an active breed that thrives best in the company of another cat and our kittens are therefore not sold as single cats. If you don't already have a cat, we would therefore like you to buy two and we also give a discount when you buy two kittens at the same time. Alternatively, a friendly dog can also work as a friend.

 

We do not recommend keeping a European as a free runner, but the European will greatly enjoy an enclosure or a fenced garden. A walk in a harness is also a fine way to give the cat some exercise, and the European is usually skilled and good at learning to walk in a harness. Otherwise, a life as a pure indoor cat is also fine, as long as the cat has company and is comfortable with activation.


If you are considering getting a European and want to experience the breed, you are also very welcome to contact me for a no-obligation visit. We are happy to show our cats and talk about the breed.


We occasionally have adult cats for sale. It may be former breeding cats that need new settings, as it can sometimes be difficult for our breeding cats to find their place in the herd again, after castration/sterilisation. The price for a "retired" breeding cat is lower than for a kitten, but the same "package" is included: Health check, vaccination, chip and castration/sterilization - It can therefore be an opportunity to get a purebred cat at a lower price and you also get a cat that is more mature. We are just as careful to find the right match for our adult cats as we are for our kittens.

 

 

Del siden